ΕΣΠΑ, ανακοινώσεις χωρίς προκηρύξεις…

Δημοσιεύθηκε σήμερα (10.12.2016), στην ThessNews, το άρθρο που δημιουργήσαμε σχετικά με τις καθυστερήσεις του ΕΣΠΑ, το οποίο σας το παραθέτουμε στην πλήρη μορφή του. Το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 υπάρχει στις συζητήσεις μεταξύ ενδιαφερομένων επενδυτών από το 2014, όμως λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2016 ποια είναι η εξέλιξή του και πως εκλαμβάνεται αυτή από το[…]